Chính sách bảo mật thông tin cá nhân – Tranh Uniart

MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Uni Art thu thập thông tin khách hàng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, chăm sóc và gửi các thông báo ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng, phục vụ các hoạt động marketing, tiếp nhận kịp thời và xử lý các yêu của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng của đội ngũ nhân viên công ty. Khách hàng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của quý khách theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp bất cứ thời điểm nào. Uni Art cam kết: Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập. Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng ngoài mục đích trên đều được thông qua ý kiến của Khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Uni Art thu thập và xử lý thông tin cá nhân: thông tin khách hàng và thông tin trao đổi giữa khách hàng và Website https://tranhuniart.com. Thông tin khách hàng trên Website được lưu giữ vĩnh viễn trên hệ thống và chỉ có thể bị sửa đổi bởi chính khách hàng.

CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Uni Art cam kết thông tin cá nhân được bảo mật bằng các chính sách và công cụ của Uni Art; Uni Art không để các tổ chức, cá nhân khác tiếp cận thông tin của khách hàng trừ trường hợp các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Uni Art cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng thu thập được trên Website https://tranhuniart.com theo chính sách tự xây dựng và cam kết với khách hàng bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Uni Art sẽ không chịu trách nhiệm nếu:

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện Uni Art là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của Uni Art, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của Uni Art. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của Uni Art. Uni Art không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

Liên hệ